Máy châm cứu Hoa Đà

Đơn vị: máy

Khối lượng: 1.2 kg