Máy Đóng Gói thuốc tự động

Đơn vị : Chiếc
Khối lượng : 45