Máy Siêu Âm Trị Liệu ST-10A

    Đơn vị : Chiếc
    Khối lượng : 10