Máy Xung Kích Trị Liệu SW5X

Đơn vị : Chiếc
Khối lượng : 34